Services


Ons uitgangspunt is dat de effectiviteit van zowel organisatie als individu staat of valt met de mate van binding met het bedrijf. Het hebben van perspectief binnen een organisatie is cruciaal voor de mate van betrokkenheid. Uit vele onderzoeken blijkt dat een gebrek aan mogelijkheden tot ontwikkeling de belangrijkste reden is van ontevredenheid en uiteindelijk het verloop binnen een organisatie. Onze middelen en services zijn daarbij een hulpmiddel om die betrokkenheid te meten en de mate waarin de organisatie zelf blokkades creëert. Maar ook in hoeverre de individuele competenties ontwikkeld kunnen en moeten worden om grotere individuele effectiviteit en betrokkenheid te krijgen waardoor uiteindelijke de flexibiliteit en tevredenheid weer terugkomen of groeien.


Career Care

Career Care kent drie varianten als uitgangspunt, maar deze worden ook vaak in combinatie uitgevoerd, al naar gelang de behoefte van de klant of ons inzicht in meest effectieve mix.


Variant 1 – Screening: Deze start via een intake waarbij een uitgebreide (online) screening in combinatie met een interview onze zogenaamde nulmeting geeft. Totale duur: ongeveer 3,5 uur.

Variant 2 – Functioneel onderzoek: Aan de hand van een functieomschrijving of competentieprofiel wordt een uitgebreid onderzoek gedaan via schriftelijke tests en oefeningen, en een functiegericht interview. Totale duur: ongeveer 7 uur.

Variant 3 – Organisatieonderzoek: In aanvulling met de voorgaande varianten wordt – in overleg met de opdrachtgever – aanvullend onderzoek gedaan naar bijvoorbeeld basis managementvaardigheden (met nadruk op communicatieve en relationele vaardigheden), commerciële vaardigheden of specifieke competenties die door de werkgever als essentieel of zeer wenselijk worden gemarkeerd.


Door middel van oefeningen, literatuur en rollenspellen wordt vervolgens dieper op functionele, psychologische en/of leiderschapsaspecten ingegaan. Belangrijk element hierbij is een hoge mate van zelfreflectie via het terugkijken en analyseren van video-opnames.

Inclusief het initiële vooronderzoek bestaat het Career Care programma uit maximaal 5 sessies. De sessies duren meestal een uur of twee. De eindrapportage geeft niet alleen inzicht in de huidige stand van zaken, maar geeft ook aandacht aan ontwikkelingsmogelijkheden.


Professional Coaching

Vanuit jarenlange ervaring als manager/mentor/coach kunnen wij professionele coaching aanbieden met de nadruk op functionele coaching en management coaching. We hebben in het bijzonder ruime ervaring binnen de ICT-wereld, maar ook daarbuiten zijn wij geen vreemden. Vaak wordt onze coaching aangeboden of gevraagd in combinatie met ons Career Care programma, wat in onze ervaring ook een zeer aantrekkelijke variant biedt. Maar ook zonder dat programma bieden wij coaching aan.


Employee Satisfaction (in ontwikkeling)

Belangrijk voor organisaties is het regelmatig meten van de ‘temperatuur’ van de organisatie als geheel, het algemeen management, de diverse teams, de lijnmanagers en de individuele werknemers. Vroegtijdige signalering van mogelijke knelpunten en de oorzaken daarvan op elk niveau kan voorkomen dat een eenvoudig te verhelpen probleem uitgroeit tot een verlammende bottleneck.


Interim Management

Wij helpen uw organisatie ook graag via het opvullen van een tijdelijk managementprobleem. Wij hebben ruime ervaring als internationaal managers binnen de ICT, met ruime ervaring in verandermanagement binnen een high performance omgeving met talent management/recruitment/retainment, competentie modellen, compensation en benefitsmodellen, en dit alles gekoppeld strategische/tactische uitgangspunten in een voortdurend samenspel tussen lijnorganisatie en management team.


Overige

Naast bovenstaande bieden wij nog de volgende diensten aan:

- Advies bij werving en selectie en outplacement;

- Management assessment;

- Reïntegratietrajecten;

- Projectmanagementtraining (tot 6 man klassikaal, onsite).

© Ralph Komen, Q&A, 2015.

Q&A - Onderzoek & Advies

Home Page About Us Services Contact Us