Welkom bij Q&A!


Uw onderneming

Ondernemingen moeten zich tegenwoordig snel aanpassen door concurrentie, globalisering, technologische veranderingen of simpelweg de eisen van de markt. Ook fusies en overnames gaan vaak gepaard met ingrijpende veranderingen op elk niveau. Interne mobiliteit van medewerkers is dan vaak een belemmerende factor. Ook hebben organisaties vaak onvoldoende middelen om de natuurlijke weerstand op te vangen die bij elk verandertraject onvermijdelijk optreden.


Een oplossing moet dan ook van twee kanten komen. Enerzijds de focus op de strategische waarde van de werknemers, hun functie en hun capaciteit in proactief (mee)denken en handelen die leidt tot flexibiliteit en interne mobiliteit.

Anderzijds is communicatie is essentieel middel om de binding tussen onderneming en individu die bij verandering onder druk komt te waarborgen en zelfs te vergroten.


U als individu

Maar ook als individu komt het voor – ongeacht de al dan niet veranderende eisen van de werkomgeving – dat u op gegeven moment niet meer overziet waar uw carrière heen gaat en of dat wel de richting is die u wenst. Dan is een objectief meeluisterend, meedenkend en kritisch geluid vaak net dat wat nodig is om weer duidelijkheid te krijgen en richting te kunnen geven.


Onze kracht

Vanuit onze ervaring bieden wij u als onderneming of als individu oplossingen op maat voor vraagstukken op het gebied van organisatiepsychologie, bedrijfskunde en functionele carrière coaching.

© Ralph Komen, Q&A, 2015.

Q&A - Onderzoek & Advies

Home Page About Us Services Contact Us